Châu, Tấn Đạt, và Thanh Vũ Lê. 2023. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN UNG THƯ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2022-2023 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):79-89. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1995.