Rchom, H’ An, Thị Diễm Trinh Lê, và Thiện Thuần Trần. 2023. “TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):73-79. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1988.