Nguyễn Thị, Lam Ngọc, Phương Toại Nguyễn, Thành Tấn Nguyễn, và Văn Nông Lại. 2023. “THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):207-14. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1971.