Đoàn, Đức Nhân, Minh Sung Danh, Minh Phương Võ, Việt Thu Trang Nguyễn, và Thái Châu Danh. 2023. “VAI TRÒ CỦA ĐỘ THANH THẢI LACTATE TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):106-12. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1966.