Nguyễn, Văn Thảo, Văn Khoe Nguyễn, Hoàng Toàn Ngô, và Văn Minh Lê. 2023. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG THẦN KINH Ở BỆNH NHÂN HẬU NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2022-2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):142-47. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1946.