Lê, Hoàng Phúc, và Hoàng Quý Nguyễn. 2023. “ĐÁP ỨNG CỦA UNG THƯ VÚ TIẾN TRIỂN TẠI CHỖ TẠI VÙNG PHÂN NHÓM LUMINAL A VỚI HÓA TRỊ TÂN HỖ TRỢ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):200-206. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1943.