Huỳnh, Nguyễn Phương Quang, Thành Lập Nguyễn, Hoàng Vũ Châu, và Nguyễn Phương Thảo Huỳnh. 2023. “KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):58-65. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1920.