Nguyễn, Chung Viêng, Văn Dũng Nguyễn, Nguyễn Phương Thảo Huỳnh, và Thúy Lài Lê. 2023. “THIẾU MEN G6PD VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SƠ SINH THAM GIA SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2017-2020”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):30-35. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1902.