Huỳnh , Tấn Anh Khoa, Thành Nhân Nguyễn, và Phú Nguyên Nguyễn. 2022. “Nghiên cứu mối tương Quan giữa Thang điểm CHA2DS2-VASc-HSF Và số nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân nhồi máu Cơ Tim cấp không ST Chênh Lên tại Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47 (Tháng Chín):53-58. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.19.