Bùi , Quang Nghĩa, Thị Anh Thư Dương, Đỗ Thanh Thảo Trần, Thái Vân Trương, Thị Kim Loan Dương, Thị Tú Quyên Nguyễn, Huy Thanh Ông, Công Lý Trần, và Minh Quân Phạm. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẺ MẮC COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ TỪ THÁNG 11 2021 ĐẾN THÁNG 4 2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):193-99. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1794.