Lê, Nhựt Trường, Bảo Ngân Lê, Lê Quỳnh Như Trần, Thâm Cơ Trần, Duy Khánh Đặng, Ngọc Nhã Thảo Nguyễn, Đức Tường Trần, và Xuân Chữ Dương. 2023. “NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus Sanguineus)”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):177-84. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1783.