Võ , Lê Thành Phúc, Tường Vi Trương, Ngọc Mẩn Trương, Tấn Khoa Võ, Thị Lý Lương, Duy Linh Nguyễn, và Thoại Kỳ Hà. 2023. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69 (Tháng Chạp):135-41. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1781.