Trần , Thị Thùy Linh, và Ngọc Dung Trần. (2022) 2022. “TỶ LỆ BIẾN CHỨNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 53 (Tháng Mười-Một):40-48. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.173.