Lưu, Thái Quản, Anh Đức Ngô, Minh Tú Phan, Thị Hồng Xuyến Đỗ, Ngọc Quỳnh Nguyễn, và Thị Mỹ Hương Võ. (2022) 2022. “KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT DỊCH CHIẾT TỪ VỎ BƯỞI VÀ QUY TRÌNH BÀO CHẾ CAO KHÔ VỎ BƯỞI THEO HƯỚNG CHỐNG OXY HÓA ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 53 (Tháng Mười-Một):160-68. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.167.