Trịnh, Tiểu Nhi, Văn Triệu Trần, và Thành Suôl Phạm. (2022) 2022. “TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU NĂM 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 53 (Tháng Mười-Một):140-47. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.163.