Mai , Thành Nghiệm, Trung Kiên Nguyễn, và Văn Mỹ Trường Ông. 2022. “Nghiên cứu tình hình rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ não cấp tại Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47 (Tháng Chín):34-39. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.16.