Ngô , Văn Te, Thị Kim Châu Đoàn, Đức Lộc Ngô, và Nguyễn Hải Quyên Tiền. (2022) 2022. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN KÈM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 53 (Tháng Mười-Một):127-32. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.155.