Mã, Ngọc Hạnh, Nhựt Khuê Trương, và Nguyên Lâm Lê. 2023. “SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÓNG KHOẢNG RĂNG NANH HÀM TRÊN BẰNG DÂY NITI ĐÓNG KHOẢNG VÀ THUN CHUỖI ELASTIC TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):129-34. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1514.