Nguyễn, Minh Trí, Thị Nhung Phạm, Thị Hồng Nhiên Nguyễn, Trương Khánh Minh Lục, Thị Cẩm Tiên Đỗ, Thị Hoàng Mỹ Lê, Long Quốc Nguyễn, và Hồ Vũ Phạm. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN CÁC THỂ BETA-THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):172-79. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1508.