Lý Thị Kim Ngân, và Văn Minh Lê. 2023. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG KINH BẰNG NATRI VALPROAT ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):215-22. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1483.