Hà, Thị Hồng Ân, Ngọc Phước Trương, Thị Hồng Của Trịnh, và Huy Thanh Ông. (2022) 2022. “ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỄM KHUẨN HUYẾT SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50 (Tháng Tám):210-17. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.147.