Bùi, Minh Nghĩa, Viết An Trần, và Tân Tố Anh Lê. (2022) 2022. “KHẢO SÁT KẾT QUẢ KIỂM SOÁT MỤC TIÊU NỒNG ĐỘ LDL-C HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH MẠN ĐÃ ĐIỀU TRỊ ROSUVASTATIN 10MG TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50 (Tháng Tám):195-202. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.145.