Lê, Doãn Khánh, Phúc Đức Nguyễn, Vũ Liêm Dương, Kim Vân Anh Lê, Thị Huệ Nguyễn, Thị Thanh Thảo Đoàn, và Quốc Vinh Châu. (2022) 2022. “ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG TĂNG TRIGLYCERIDE ĐẾN MỘT SỐ CHỈ SỐ TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50 (Tháng Tám):188-95. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.144.