Nguyễn, Giang Phúc Khánh, Ngọc Phương Thảo Nguyễn, và Duy Khánh Đặng. (2022) 2022. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50 (Tháng Tám):171-79. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.140.