Lương, Thị Ngọc Ngà, và Hữu Dự Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU TỈ LỆ NHIỄM CHLAMYDIA TRACHOMATIS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI 3 THÁNG ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):148-55. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1385.