Nguyễn, Thị Thùy Linh, Tấn Lộc Trương, Hoàn Mỹ Trương, Văn Kha Nguyễn, Lê Như Thái, và Nhựt Khuê Trương. 2023. “KHẢO SÁT MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT NĂM THỨ 4 TRƯỚC KHI THỰC HIỆN KỸ THUẬT TIÊM TÊ CẬN CHÓP TRÊN BỆNH NHÂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM HỌC 2022-2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):169-75. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1377.