Nguyễn, Quỳnh Trúc. (2022) 2022. “KIẾN THỨC VỀ 5S VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NĂM 2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50 (Tháng Tám):150-56. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.137.