Sơn, Thị Minh Nhi, Vũ Đằng Nguyễn, Trí Nghĩa Phù, Anh Quân Tô, Trọng Nguyên Võ, và Thị Thảo Trang Nguyễn. 2023. “GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN XÂM LẤN TẠI CHỖ VÀ DI CĂN HẠCH VÙNG CỦA UNG THƯ TRỰC TRÀNG”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):92-98. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1358.