Trần, Thị Hưng An, Ngọc Dung Trần, và Thị Thùy Trang Nguyễn. (2022) 2022. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI CHỖ VIÊM DA CƠ ĐỊA MẠN TÍNH BẰNG E-PSORA (POLYHYDROXY ACID, JOJOBA OIL, VITAMIN E) TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50 (Tháng Tám):136-43. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.135.