Tô, Thị Quyên, và Ngọc Tám Phùng. 2023. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG NGỪA BỆNH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI XÃ PHƯỚC LONG, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2022 - 2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):135-41. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1340.