Phạm, Thị Cẩm Tiên, Chiến Thị, Nhân Nghĩa Nguyễn, Hoàng Dũng Lâm, và Thị Nhã Trúc Phạm. (2022) 2022. “TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50 (Tháng Tám):121-28. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.133.