Dương, Phúc Lam, Tấn Đạt Nguyễn, Chí Minh Trung Phạm, và Minh Bạch Lê. (2022) 2022. “NGHIÊN CỨU CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ KHẢ NĂNG TỰ CHI TRẢ CHO CHĂM SÓC Y TẾ Ở NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50 (Tháng Tám):114-21. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.132.