Lý , Hồng Khiêm, Trung Nghĩa Nguyễn, Nguyễn Phương Quang Huỳnh, và Trương Thái Trân Nguyễn. 2022. “Thực trạng công tác quản Lý người bệnh đái tháo đường Và một số yếu tố Liên Quan tại các trạm Y Tế Trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47 (Tháng Chín):14-20. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.13.