Trần, Thị Kim Liên, và Phương Toại Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):85-92. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1287.