Lư, Trí Diến, Thanh Hải Nguyễn, Thị Nhân Mỹ Nguyễn, Thị Diễm My Nguyễn, và Văn Thi Võ. 2023. “LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ NẶNG SUY DINH DƯỠNG CẤP VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):128-34. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1279.