Trần, Đoàn Hậu, Văn Trương Huỳnh, Quốc Tường Trần, Tuấn Anh Nguyễn, và Phạm Trung Hiếu Võ. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN KHÁNG CLARITHROMYCIN VÀ LEVOFLOXACIN CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU NĂM 2022-2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):175-81. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1277.