Nguyễn, Thị Lan Phương, Việt Mỹ Phạm, và Văn Lèo Lê. 2023. “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở THAI PHỤ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022-2023 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):38-43. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1273.