Nguyễn, Văn Trình, Bảo An Huỳnh, Bích Chăm Nguyễn, Thị Xuân Thu Huỳnh, Thị Ngọc Đào Phạm, Thị Luyến Nguyễn, Thái Lam Nguyên Trương, và Thái Thanh Tâm Trần. 2023. “KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CÔNG THỨC ƯỚC ĐOÁN ĐỘ LỌC CẦU THẬN VỚI ĐỘ THANH THẢI CREATININE 24 GIỜ CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):35-363. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1255.