Nguyễn, Duy Gia Bảo, Thị Thu Ngân Nguyễn, Quốc Duy Thái, Anh Đức Ngô, Ngân Hà Thái, Vĩnh Hưng Vương, Ngọc Mai Chiêm, Cường Nam Lê, Thị Thu Ngân Nguyễn, Thị Huỳnh Như Nguyễn, và Ngọc Nhã Thảo Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG HỖ TRỢ GIẢM CÂN CHIẾT XUẤT TỪ LÁ DÂU TẰM, LÁ SEN, LÁ TRÀ XANH VÀ QUẢ MƯỚP ĐẮNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):149-57. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1230.