Võ, Phạm Minh Thư, Công Đăng Trần, Việt Hưng Phan, Thị Mỹ Thúy Cao, Thị Diệu Hiền Nguyễn, và Thái Dương Võ. 2023. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI DO STAPHYLOCOCCUS AUREUS ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):135-41. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1219.