Huỳnh, Nguyễn Phương Quang, và Nguyễn Phương Thảo Huỳnh. (2022) 2022. “RÀO CẢN TRONG CHẤP NHẬN TIÊM NGỪA VẮC XIN VIRUS CÚM MÙA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50 (Tháng Tám):24-32. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.118.