Lý, Hồng Hương Hạ, Thị Bích Ngọc Võ, Trung Trĩnh Trần, Thế Nhựt Nguyễn, và Nguyên Xuân Lâm Dương. (2022) 2022. “KHẢO SÁT MÃ VẠCH ADN, ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH TINH DẦU CỦA CÂY KHUYNH DIỆP SỪNG CAO-HỌ SIM (MYRTACEAE)”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50 (Tháng Tám):14-24. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.117.