Dương, Thị Thanh Vân, Thị Như Hảo Trương, Hoàng Khánh Phạm, Xuân Quỳnh Trần, và Thị Thanh Trà Đỗ. (2022) 2022. “BẠCH CẦU ÁI TOAN MÁU – DẤU ẤN SINH HỌC TIÊN LƯỢNG ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50 (Tháng Tám):1-7. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.115.