Võ Thị Thùy Linh. 2022. “KIẾN THỨC VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KHOA Y – DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH NĂM 2020”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 48 (Tháng Mười-Một):136-41. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.104.