PHAN ĐẶNG TRANG ĐÀI; NGUYỄN NGỌC RẠNG; NGUYỄN THỊ THU BA; TRẦN CÔNG LÝ. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG VIÊM PHỔI Ở TRẺ MẮC SỞI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 48, p. 26-33, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i48.96. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/96. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.