VÕ HOÀNG NGHĨA *; MAI HUỲNH NGỌC TÂN; NGUYỄN NHƯ NGHĨA; PHẠM HỮU LÝ. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHÁC ĐỒ CORTICOSTEROID ĐƠN THUẦN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 48, p. 82-89, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i48.91. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/91. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.