DƯƠNG NGUYÊN XUÂN LÂM; NGUYỄN ĐỖ LÂM ĐIỀN; TRẦN THỊ THU TRANG; NGUYỄN THỊ THU HẰNG. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ MÃ VẠCH ADN CỦA CÂY BÌM BA THÙY (IPOMOEA SP.) HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 48, p. 15 - 21, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i48.90. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/90. Acesso em: 5 tháng 12. 2023.