LÝ , N. T.; THẠCH , T. B. N.; NGUYỄN , T. M. Đạt; PHẠM , H. H.; LÝ , T. L.; ĐỖ , T. D. C.; NGUYỄN , T. M. T.; PHẠM , Đình K. TỶ LỆ HIỆN MẮC VÀ CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN GIA TĂNG MỨC ĐỘ RỐI LOẠN LO ÂU CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 48, p. 1- 8, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i48.87. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/87. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.