PHẠM, K. K.; PHẠM, T. T.; HỒ, L. H. N. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI KHOÉT CHŨM TIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ VIÊM XƯƠNG CHŨM MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 41, p. 183-189, 2023. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/774. Acesso em: 28 tháng 11. 2023.