NGUYỄN, N. L.; TRỊNH, T. H. C.; DƯƠNG, T. L. PHÁT HIỆN MYCOPLASMA PNEUMONIAE VÀ CHLAMYDIA PNEUMONIAE BẰNG KỸ THUẬT REAL-TIME PCR TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 41, p. 107-114, 2023. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/763. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.